Hívjon most! +36-20-433-8042
Magyar English

Általános bérleti szerződés

amely létrejött
 
egyrészről LimOnline Bt. (székhelye: 1025 Budapest Pusztaszeri út 5/A 1/1 adószám: cégjegyzékszám:)  mint bérbeadó[1], aki a jelen szerződésben felsorolt feltételekkel a saját és partnerei gépjárműveit adja bérbe vagy közvetíti ki autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítás megnevezéssel illetve jogosult saját vagy partnerei szolgáltatásait is értékesíteni közvetített szolgáltatás címén- a továbbiakban Bérbeadó -,
 
másrészről  mint bérlő[2] mind az olyan cselekvőképessége és felelőssége teljes birtokában lévő, felnőtt, 18 éves korát betöltött, természetes személy vagy jogi személyiség - a továbbiakban Bérlő/szervező-,
 
a továbbiakban együttesen: Felek.
 
Bérbeadó felelőssége:
Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt gépjármű a mindenkori hatályban lévő törvényi és műszaki előírásoknak megfelel és a tőle elvárható gondossággal tartja karban. A gépjárművet tiszta és üzemképes állapotban használatra alkalmasan bocsájtja bérbe. A gépjármű Bérbeadó által megbízott vezetője minden esetben megfelelő képesítéssel rendelkezik és gépkocsi vezetésére alkalmas állapotban van.
Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlő/szervező által megrendelt gépjármű típust küld és/vagy a megrendelt szolgáltatással. Amennyiben a megrendelt típus kiállása valamely okból nem lehetséges, akkor azonos kategóriájú limuzint biztosít. Abban az esetben, ha a Bérbeadó nem tud azonos kategóriájú limuzint biztosítani, akkor csak magasabb kategóriájú limuzint bocsájthat a Bérlő/szervező rendelkezésére, de a visszaigazolásba szereplő árban köteles azt biztosítani a Bérlő/szervező számára.
Bérbeadó nem vállal felelősséget a limuzinokban hagyott tárgyakért.
 
Bérlő/szervező felelőssége:
A Bérlő/szervező felelősséggel tartozik a limuzin épségéért és rendeltetésszerű használatáért és erről köteles tájékoztatni utastársait is illetve köteles tájékoztatni továbbá utastársait a visszaigazolásban szereplő információkról és az Általános Bérlési Feltételekben lévő információkról is!
 Bérlő/szervező teljes felelősséget vállal, az utazás alatt saját és utastársai viselkedéséért.
A limuzin minden esetben fertőtlenített, tiszta külső és belső térrel érkezik a visszaigazolásban megadott indulási helyszínre. Bérlő/szervező felelőssége, hogy a szolgáltatás végén rendezett műszaki és tisztasági állapotban hagyják az utasok. A belső térben található eszközöket (pl: üvegek, poharak stb) kötelesek az utasok rendeltetés szerűen használni illetve a megfelelő helyre, ahonnan elővették, visszatenni. Bármilyen károkozás esetén a Bérlő/szervező felelősséggel tartozik a kár megtérítésére a Károkozás pontban foglaltak szerint.
 
Megrendelés és foglalás mente:
A Bérlő/szervező telefonon, vagy elektronikusan felveszi a kapcsolatot a Bérbeadóval vagy annak megbízottjával informálódás céljából.
Konkrét limuzin bérlés esetén a Bérlő/szervező elküldi a Bérbeadó számára elektronikusan ajánlat kérését vagy a Bérbeadó által üzemeltetett honlapok egyikén található ajánlatkérő űrlapot, melyre egy automatikus emlékeztetőt küld a Bérbeadó a Bérlő/ szervező számára, jelezvén, hogy az ajánlatkérő űrlap helyesen lett kitöltve és a Bérbeadó megkapta azt.
Az ajánlatkérésre maximum 24 órán belül választ küld Bérbeadó megbízottja, amennyiben minden bérléshez szükséges információ rendelkezésre áll az ár meghatározásához. Amennyiben hiányos ajánlatkérés érkezik, a szükséges információkat a Bérbeadó megbízottja jelzi a Bérlő/szervező számára elektronikus levél formájában mindaddig, amíg hiánytalan adatok állnak a Bérbeadó részére az árajánlat megtételéhez illetve az igényelt szolgáltatások leszervezéséhez.
A Bérlő/szervező az árajánlat elfogadását írásban köteles jelezni a Bérbeadó felé.
A Bérbeadó az árajánlat kérése és bérlés megerősítése közben eltelt idő alatti foglalásokat tekintetbe véve joga van elfogadni a Bérlő/szervező bérlési szándékát vagy más bérlési időpontot ajánlania.
A Bérbeadó írásos foglalás visszaigazolással jelzi a Bérlő/szervező számára, hogy elfogadta bérlési szándékát az előzetesen egyeztetett adatok alapján.
Amennyiben a Bérbeadó az időközbeni foglalások miatt más időpontot tud csak ajánlani, azt a Bérlőnek /szervezőnek joga van visszautasítania. Ez esetben a bérléstől mindkét fél kölcsönösen elállhat.
Bérlő/szervező köteles minden bérléshez a Bérbeadó által kért adatot megadni, ellenkező esetben a Bérbeadó megtagadhatja a bérlés teljesítését egyoldalúan.
Bármilyen idő közben a bérléshez kapcsolódó változást, kérést vagy többlet szolgáltatást a Bérlő/szervező köteles írásban jelezni a Bérbeadó felé.
Továbbá a Bérlő/szervező hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a LimOnline Bt. az adatkezelési törvényben meghatározottak szerint kezelje és az árajánlat kéréstől az szolgáltatás igénybe vétele utáni 10 napig megőrizze azokat felmerülő problémák tisztázása ügyében.10 nap letelte után a Bérlő/szervező által megadott adatok automatikusan törlődnek a LimOnline rendszeréből.
Törvényi előírásnak eleget téve a Bérlő/szervező köteles megadni utastársai teljes nevét (vezeték név és keresztnév) utas lista formájában.
 
Bérlés időtartama:
Bérlés időtartalmát, amely minimális hossza legalább 1 óra azaz 60 perc, előzetesen a foglalás véglegesítésére szolgáló visszaigazolás tartalmazza. A visszaigazolásban kerül rögzítésre a bérlés kezdeti és befejezési időpontja.
Bérleti idő minden esetben a Bérbeadó által küldött visszaigazolásban szereplő kiállási időponttól kezdődik. A Bérlő/szervező vagy utastársai miatt késés vagy egyéb okok miatt várakozni kell, az a bérlési időbe beleszámít és annak visszatérítésére semmilyen lehetőség sincsen.
Bérlési idő meghosszabbítására csak akkor van lehetőség, amennyiben a Bérbeadó ebbe beleegyezik és a minimális időegység 30 perc, amelynek ára a helyszínen fizetendő és a bérlés időpontjában hatályba lévő ártáblázat szerint számítódik.
A Bérbeadó nem kötelezhető semmilyen kártérítésre, amennyiben az utazás a Bérbeadó által küldött visszaigazolásban szereplő befejezési időpontnál előbb a Bérlő/szolgáltató hibájából véget ér. Minden más esetben, ami lehet technikai, természeti vagy kulturális vis major, a kártérítés mértéke és formája egyedi Felek közötti kölcsönös megállapodás alapját képezi.
 
Bérleti díj:
A bérleti díj minden esetben a Bérbeadó által a visszaigazolásban szereplő végösszeg,melynek tartalma a következőket foglalja magában:
1.     rendszeresen karbantartott, idénynek megfelelően felkészített, tiszta, fertőtlenített, a Bérbeadó által működtetett honlapon felsorolt típus szerinti működő extrákkal ellátott limuzin
2.     megfelelő végzettséggel és szakértelemmel rendelkező autóvezető
3.     üzemanyag költség
4.     törvény által előírt biztosítások díja
5.     a Bérlő/szervező által kért egyéb szolgáltatások díja
Minden a Bérbeadó általi visszaigazolásban nem szereplő szolgáltatás és annak díja a Bérlőt/szervezőt terheli és előre vagy a helyszínen fizetendőek.
 
Díjfizetés:
Mind a Bérbeadó által küldött ajánlatban és visszaigazolásba szereplő árak bruttó árak, a Felek által megegyezett valutanemben, és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) is.
A bérlés és egyéb megrendelt szolgáltatások árát a Bérlő/szervező kiegyenlítheti előre utalással, részletfizetéses utalással illetve legkésőbb a helyszínen a bérlés megkezdése előtt készpénzben a Bérbeadó által kijelölt sofőrnél. Fizetés módja a Felek kölcsönös megállapodásán alapul.
Minden pénzmozgásról elektronikus számlát állít ki a Bérbeadó, melyet a bérlés időpontjában küld el a Bérlő/szervező által megadott címre.
Amennyiben a Bérlő/szervező másképpen nem kéri, a bérlésről a számla magánszemélynek lesz kiállítva a felvételi helyszín címével. A Bérlő/szervező a számla kiállításához szükséges adatokat még a pénzmozgás előtt köteles a Bérbeadó számára megküldeni.
A Bérlő/szervező számlával kapcsolatos módosítás illetve panasszal élés a számla kiállítását követő 5 napig áll módjában.
 
 
Kedvezmények:
A Bérbeadó által meghirdetett kedvezmények feltételeire a hirdetésben szereplő leírások az irányadóak elsősorban és visszavonásig vagy egy meghatározott időtartamra szólnak.
Kedvezmények nem vonhatóak össze egymással, kivéve, ha a Bérbeadó saját jogán másképpen nem dönt. Mindez kiterjed az ajándékutalványokra, kuponokra, időszakos akciókra, vagy más kedvezményes lehetőségekre.
A kedvezmények igénybe vétele csak akkor lehetséges, ha minden a Bérbeadó által meghatározott feltételnek eleget tesz.
A Bérbeadó vagy partnerei által kibocsájtott kedvezménykártyák más egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak, felhasználásuk a Bérbeadó vagy partnerei által meghatározott feltételhez kötött és visszavonásig vagy felhasználásig érvényesek.
Bármely kedvezmény lejárati idő utáni felhasználását a Bérbeadó megtagadhatja és nem kötelezhető sem anyagi, sem nem anyagi kártérítésre a Bérlő/szervező felé.
 
Bérlés lemondása:
Minden bérléssel és szolgáltatással kapcsolatos változtatást vagy lemondást csak írásban teheti meg a Bérlő/szervező a Bérbeadó felé. A változtatás vagy a lemondás abban az esetben érvényes, amennyiben a Bérbeadó annak tényét tudomásul vette és erről írásos visszajelzést küld a Bérlő/szervező számára.
72 órán azaz 3 napon kívüli lemondás esetén a Bérbeadó nem számít fel díjat és az esetlegesen fizetett foglaló visszajár a Bérlő/szervező számára.
72 óra azaz 3 nap és 24 óra azaz 1 nap közötti időben történő lemondás esetén a Bérlő/szervező a Bérbeadó által küldött visszaigazolásban szereplő végösszeg 50%-t köteles a Bérbeadó számára megteríteni.
24 órán azaz 1 napon belüli lemondás esetén a Bérlő/szervező a Bérbeadó által küldött visszaigazolásban szereplő végösszeg 100%-át köteles a Bérbeadó számára megtéríteni.
 
Utazási feltételek és szabályozások:
Limuzinokat minden utas a saját felelősségére használhatja.
Limuzinjaink nem dohányzóak és TILOS a dohányzás vagy nyílt láng használata a limuzin belterében! Az utazás során bármikor megkérhető a sofőr rövid megállásra dohányzás céljából, de a megállás időtartama a bérleti időbe beleszámít és csak a KRESZ szabályainak és egyéb hatósági szabályoknak megfelelő helyen történhet. Amennyiben a sofőr az bérlés időtartama alatt vagy kiszálláskor dohányzást észlel, pótdíj kerül felszámításra, melynek mértéket az ezen szerződés szerves részét képező károkozási pótdíjtáblázat tartalmazza.
Limuzinokba TILOS bármilyen ételt behozni, illetve azt elfogyasztani! Csak innivalót lehet a limuzin belsejébe behozni és elfogyasztani. Étel csak is a limuzin csomagtartójába kerülhet.
TILOS a mozgó járműben felállni! TILOS és ÉELTVESZÉLYES a tetőablakon, vagy az oldalsó ablakokon kihajolni!TILOS az ülésekre vagy a bárpultra felállni!TILOS a mozgó járműből bármit kidobálni, köpködni vagy bármilyen sérülést is okozható dolgot tenni!
Nem megfelelő viselkedés esetében az utazást a sofőr azonnal megszakíthatja és ebben az esetben a bérleti díj nem jár vissza.
A sofőr megtagadhatja a beszállást minden olyan személytől, akiről azt észleli, hogy ittas vagy tudatmódosító szerek hatása alatt áll vagy egészségi állapot nem megfelelő vagy ruházat erősen szennyezett. Ebben az esetben a Bérlőt/szervezőt semmilyen kártérítés nem illeti meg és a bérlés díja maradéktalanul a Bérbeadót illeti meg.
Sofőr csak a mindenkor hatályosan érvényben lévő szabályozások és KRESZ szabályai szerint cselekedik. Amennyiben a Bérlő/szervező vagy utasai ezen szabályozások elleni cselekedetre utasítják a limuzin vezetőjét, az először figyelmezteti a Bérlőt/szervezőt vagy utasait a szabálytalanságra, majd a következő alkalommal a bérlés azonnali megszakítását vonja maga után és a limuzin vezetője ezek szerint jár el. Ebben az esetben a Bérlőt/szervezőt semmilyen kártérítés nem illeti meg és a bérlés díja maradéktalanul a Bérbeadót illeti meg.
 
Károkozás:
A Bérlő/szervező teljes felelősséget vállal az utazás alatt saját maga illetve utasai viselkedéséért.
 
A Bérlő/szervező teljes anyagi készfizető és felelősséget vállal a limuzinban utazók által a bérlési idő alatt okozott mindennemű anyagi károkért, és/vagy az esetlegesen elkövetett szabálysértésekért még abban az esetben is, ha nincsen jelen az utazás során!
 
Amennyiben a kár mértéke akkor, hogy a limuzin nem tud a következő munkájára/munkáira kifogástalan állapotban megjelenni, abban az esetben a Bérlő/szervező köteles a kieső munka/munkák díját is a helyszínen megtéríteni!​
 
A Bérlő/szervező a limuzinban keletkező kárt a helyszínen a sofőrnek köteles megtéríteni vagy személyigazolvány fejében 12 órán belül fizetendőek!
 
Károkozási díjtételek, amelyek a helyreállítás díját tartalmazzák csak a kieső munka/munkákból származó díjak ezekhez adódnak hozzá!
 
Károkozási díjtételek:
·       pohártörés: 1 000 Ft/ 1 darab pohár
·       extra takarítás*: 15 000 Ft
·       ülés rongálás: 300 000 Ft/ 1 személyhely
·       bárpult rongálás: 150 000 Ft/ 1 bárpult
·       dohányzás: 15 000 Ft
·       étel fogyasztás: 30 000 Ft
·       karosszéria rongálás: 150 000 Ft/ 1 nm
·       ablaktörés: 300 000 Ft/ 1 darab ablak
·       elektromos berendezések rongálása: 120 000 Ft
·       világító berendezések rongálása: 120 000 Ft
·       limuzinon kívüli (karosszéria) hányás: 30 000 Ft
·       limuzinon belüli hányás: 100 000 Ft
·       whisky tartó üveg eltörése: 30 000 Ft
 
*Amennyiben a Bérlő/szervező vagy azok utasai nem normál használatból eredő kisebb fokú szennyezést hagynak a limuzinban, extra takarítási költség fizetendő a sofőrnek a helyszínen.
Amennyiben ez a szennyeződés normál takarító szerekkel nem eltávolítható, és egyéb speciális tisztítást igényel (polírozás, műanyag ápolás, vegytisztítás stb), annak teljes költsége a Bérlőt/szervezőt terheli!
Vis major:
 
A Kúria egy korábbi döntése alapján a vis major kifejezés természeti vagy emberi eredetű „ellenállhatatlan erőt” jelent, amely abszolút jellegű, azaz az emberek számára elérhető eszközökkel nem hárítható el. Meghatározó tényezője, hogy a szerződéskötés időpontjában a vis major előre nem látható és a visszaigazolásban szereplő bérlést azon összes vagy rész szolgáltatásával képes meghiúsítani.
 
Vis major esetekben a Bérbeadó nem tud és nem vállal felelősséget a bérlésre és a Bérlő/szervező nem élhet anyagi vagy nem anyagi ellenszolgáltatás igényével. Amennyiben a Felek kölcsönösen meg tudnak állapodni, akkor a vis major elhárultával a bérlés a visszaigazolásban szerepeltek szerint egy másik időpontban történhet meg.
 
Vis major esetnek a következőek tekintendő:
·       Minden olyan rendkívüli időjárási körülmény, amely fennállása esetén a limuzin bérlése és a visszaigazolásban szereplő szolgáltatás akár életveszélyessé is válhatna. Mivel a Bérbeadónak nincsen hatása ezen időjárási körülményekre, így nem kérhető számon. Amennyiben a Felek kölcsönösen meg tudnak állapodni, akkor a vis major elhárultával a bérlés a visszaigazolásban szerepeltek szerint egy másik időpontban történhet meg.
·       Olyan felvételi vagy végcél, ahová a limuzin méretéből adódóan vagy a KRESZ szabályai szerint nem tud megállni. Ez esetben a lehető legközelebb áll meg a limuzin, ami a Bérbeadó által küldött visszaigazolásban is szerepel, amennyiben a Bérlő/szervező pontos adatokat szolgáltat.  A Bérbeadó ilyen esetben sem kötelezhető bármi nemű anyagi vagy nem anyagi ellenszolgáltatás nyújtására.
·       Baleset, amelyet a limuzin szenved el és emiatt nem képes a visszaigazoltak szerinti bérlést megvalósítani.
·       Forgalmi helyzet, amely miatt a limuzin nem képes a visszaigazoltak szerinti bérlést megvalósítani, csak jelentős késéssel.
·       Váratlan műszaki hiba, amely a rendszeres karbantartás ellenére is bármikor előfordulhat és akadályoztatja a limuzint a bérlés visszaigazolásában foglaltak teljesítésére.
·       Kormányzati rendelkezések miatti bérlés meghiúsulás.
 
Továbbá minden olyan a felsoroltakon kívüli eset, amelyre a Bérbeadónak nincsen ráhatása és emberek számára elérhető eszközökkel nem elhárítató.
 
Képi és/vagy hangfelvétel készítése:
 
A Bérlő/szervező vagy utastársai az limuzinról és a hozzá kötődő szolgáltatásra csak és kizárólag privát céllal készíthetnek képi és/vagy hangfelvételt. Bármilyen médiában (beleértve a közösségi médiát is) való megjelentetéshez a Bérbeadó előzetes engedélye szükséges.
 
A Bérlő/szervező és vendégeik ugyanakkor a bérlési feltételek elfogadásával egyidejűleg beelegyeznek abba is, hogy a Bérbeadó az utazásról képi és/vagy hangfelvételt készítsen, melyeket a Bérbeadó marketing célból felhasználhat az összes általa működtettet honlapon, közösségi oldalon, és kapcsolt szolgáltatás esetén a partner szolgáltató által működtettet honlapon és közösségi oldalon egyaránt.
 
Bérlőnek / szervezőnek és utasaiknak jogában áll a képi és/vagy hangfelvételt megtagadni, amit írásban a szolgáltatás megkezdése előtt a Bérbeadó számára kell eljutatni.
 
Utólagos panasszal vagy követeléssel a Bérlő/szervező nem élhet a felhasználásra került képi és/vagy hangfelvételek kapcsán sem a Bérbeadónál sem pedig annak partnereinél.
 
 
Szellemi tulajdon:
 
A Bérbeadó weboldala (www.starlimo.hu) és az azon szereplő összes tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.
Bérbeadó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a www.starlimo.hu, valamint az ezen weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A www.starlimo.hu weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁBSZ-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a www.starlimo.hu weboldal használata, illetve az ÁBSZ egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
A www.starlimo.hu weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
www.starlimo.hu weboldal használatának felelőssége:
 
A www.starlimo.hu weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

A Bérlő/szervező a www.starlimo.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Bérbeadó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Bérbeadó kizár minden felelősséget a www.starlimo.hu weboldal használói által tanúsított magatartásért.
A Bérlő/szervező teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Bérbeadó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Bérbeadó nem vállal felelősséget.
A Bérlő/szervező által a www.starlimo.hu weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Bérbeadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Bérbeadó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt a Bérlő/szervező elfogadja, hogy a www.starlimo.hu weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a www.starlimo.hu weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Bérlő/szervező államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Bérlőt/szervezőt terheli a felelősség.
Amennyiben a Bérlő/szervező a www.starlimo.hu weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Bérbeadónak. Amennyiben Bérbeadó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
Panaszérvényesítési lehetőségek:
A Bérlő/szervező a termékkel vagy a Bérbeadó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
1; Ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
• Levelezési cím: 1025 Budapest Pusztaszeri út 5/A
• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: 
    Csak hivatalos munkanapokon  hétfőtől péntekig 10:00-18:00
     Telefon: 0036204338042
• E-mail:
[email protected]
 
A Bérlő/ szervező a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás ügyfélszolgálati pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Bérbeadó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.
Ha a Bérlő/szervező a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Bérbeadó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén amennyiben az lehetséges helyben azt a Bérlőnek/szervezőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Bérlőnek/szervezőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
A Bérbeadó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Bérlőhöz/szervezőhöz eljusson. Ha a panaszt a Bérbeadó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Bérbeadó köteles öt évig megőrizni.
A Bérbeadó a Bérlő/szervező által előterjesztett kifogásokat az ügyfélszolgálati pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.
Amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő/szervező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Bérbeadóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Bérlő/szervező számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben a Bérlő/szervező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület.
A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Bérlő/szervező eljárást kezdeményezhet a Bérbeadó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: [email protected]
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31
– Bírósági eljárás.
A Bérlő/szervező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.
 
Érvényesség:
 
Az utazási feltételek a visszaigazolást követően lépnek érvénybe azt a beszállástól kezdve a Bérlő/ szervező elfogadja
 A Bérbeadó bármikor jogosult jelen ÁBSZ feltételeit egyoldalúan módosítani. A Bérbeadó a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
Jelen ÁBSZ minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.starlimo.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Bérbeadó vagy közreműködője által történik.
 
A jelen Szabályzat 2013. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Bérbeadó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Bérbeadó azok hatályba lépése előtt 11(tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Bérlők/Szervezők/Weboldal felhasználok a weboldalakhasználatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.


[1] Jogi személy esetén: székhely, adószám, cégjegyzékszám
[2] Lásd: 1. lábjegyzet
 • Rendes Zoltán

  Rendes Zoltán

 • Horst Fuchs

  Horst Fuchs

 • Csisztu Zsuzsa

  Csisztu Zsuzsa

 • Gianni Annoni

  Gianni Annoni

 • Samatha Fox

  Samatha Fox


További sztárvendégeink